Algemene Voorwaarden


Op al onze producten zijn algemene voowaarden van toepassing.

Bestellen kan:

- Telefonisch 036-5328433

- email: info@excellencepartiesdecorations.nl


 * HUURVOORWAARDEN PARTY-RENT

-   Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

-   De huurprijs is voor alle part-rent artikelen per dag, tenzij anders overeengekomen

-   Zondag hanteren wij andere tarieven.

-   Voor de gehuurde artikelen vragen wij naar een  geldig legitimatiebewijs.

-   De huurartikelen kunnen door Excellence Parties Decorations gebracht en opgehaald worden. 

    Indien de artikelen door Excellence Parties Decorations worden gebracht en opgehaald, wordt transportkosten in rekening  gebracht. Voor Almere Buiten € 8,50,  Almere-Stad € 9,00 en Almere Haven

    € 10,-.  Buiten Almere € 0,45 per gerede km (brengen en halen).

-   U kunt ook zelf de artikelen ophalen en terugbrengen.  Indien de gehuurde artikelen door u wordt  opgehaald  en teruggebracht vragen wij een borg, die u nadien terug ontvangt. U dient naast een geldig  legitimatiebewijs, en voor het tonen van uw adres een originele bank- en of giroafschrift, niet ouder dan

    1 maand. De gehuurde artikelen dienen op de afgesproken tijd teruggebracht worden. Voor niet op tijd gebrachte artikelen worden kosten in rekening gebracht.

-   Bestellingen zijn bindend, bij afzegging wordt 50% huurprijs berekend.

-   Voor reservering van meer dan € 300,-- vragen wij 50%  aanbetaling. Het resterend bedrag ontvangen  wij contant bij aflevering.

-   Voor reserveringen onder de € 300,-- geschiedt de betaling contant bij aflevering.

-   De goederen worden bij aflevering door Excellence Parties Decorations en huurder gecontroleerd.

-   Klachten over levering moeten op de bezorgdag worden gemeld.

-   Huurder is aansprakelijk voor alle schade, ongeacht het gevolg is van de schuld van de huurder of derden ofwel van overmacht. Reparatie van de gehuurde goederen mogen uitsluitend door Excellence Parties Decorations uitgevoerd worden. Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek onmiddellijk aan Excellence Parties Decorations te melden

-   Bij ontvangst en retour van de goederen worden ze geteld.

-   Gehuurde artikelen worden uitsluitend op de begane grond geleverd. Bij aflevering voor hoge etages worden per etage € 5,-- in rekening gebracht.

-   Voor op- en afbouw van Party-tenten worden kosten vanaf  30,00 in rekening gebracht.

-   Voor niet schoongemaakte goederen worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.

-   Indien anders afgesproken worden bij te laat aflevering kosten in rekening gebracht.

-   Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

  

* ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR HUWELIJKSACCESSOIRES

-   Onze prijzen zijn incl. 19% BTW

-   Onze huwelijksaccessoires kunt u kopen of huren.

-   De huurprijs is voor alle huwelijksaccessoires per 3 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

-   U betaalt voor het gehuurde artikel de gehele verkoopprijs. Bij retour wordt de huurprijs met u verrekend,

     mits het product in goede staat is.

-   De levering geschiedt pas na betaling van het gehele bedrag. U kunt contant of  het bedrag  op onze banknr. ABN AMRO 54.25.91.488 of ING. 4507643 overmaken.

 -  Bestellingen zijn bindend, bij afzegging vraagt Excellence Parties Decorations binnen  2 weken 25%

    en binnen 1 week 50% van de huurprijs.

 -  De gehuurde artikelen worden door Excellence Parties Decorations en klant gecontroleerd.

 -  De klant overlegt een geldig legitimatiebewijs.

 -  Klachten over gehuurde huwelijksaccessoires moeten  van te voren (binnen 24 uur)  vermeld worden.

 -  Klant is aansprakelijk voor alle schade, ongeacht het gevolg is van de schuld van de klant of derden

    ofwel van overmacht. Reparatie van de gehuurde huwelijksaccessoires mogen uitsluitend door

    Excellence Parties  Decorations uitgevoerd worden. Klant is verplicht elke schade en elk gebrek

    onmiddellijk aan Excellence Parties  Decorations te melden

 -  Bij ontvangst en retour van de huwelijksaccessoires worden ze geteld.

 -  Voor niet schoongemaakte huwelijksaccessoires worden schoonmaakkosten  v.a. € 2,50) in rekening

    gebracht.

 -  Huurartikelen kunnen worden opgehaald of per TGP-post verzonden worden.

    Afhankelijk van de  grootte zal gekozen worden voor brievenbuspost of pakkettenpost (Basis Pakket,

    Zeker Pakket of Ongefrankeerd  Pakket)

-   Indien anders afgesproken, wordt bij te laat aflevering, kosten in rekening gebracht.

-   Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

 

* ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP HUWELIJKSACCESSOIRES:
Onze huwelijksaccessoires  prijzen zijn incl. 19% BTW.

Onze huwelijksaccessoires kunt u kopen of huren.

-  De levering geschiedt pas na betaling van het gehele bedrag. U kunt  contant of het bedrag op onze

   banknr.  ABN AMRO 54.25.91.488 of ING  4507643 overmaken.

-  Bestellingen zijn bindend, bij  afzegging vraagt Excellence Parties  Decorations binnen 2 weken 25% en

   binnnen  week 50% verkoopprijs.

 bestellingen kunnen d.m.v. van het invullen van pdf- bestelformulier, of het doen van een bestelling per

   email, fax,  telefoon of post.

-  De huwelijksaccessoires artikelen kunnen worden opgehaald of per TGP-post verzonden worden.

    Afhankelijk van de  grootte zal gekozen worden voor brievenbuspost, pakkettenpost (Basis Pakket,

    Zeker Pakket of Ongefrankeerd  Pakket)

-  Verzonden koopartikelen kunnen niet geretourneerd worden.

-  Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

 

* ALGEMENE VOORWAARDEN DECORATIE

-   Onze prijzen decoratie zijn exclusief 19% BTW.
-   Voor het bezichtigen van de feestlocatie vragen wij voorrijkosten.

-   Het gehele bedrag dient 2 weken van tevoren te worden overgemaakt.  U kunt het bedrag overmaken op
    onze ABN AMRO 54.25.91.488 of  ING 4507643
overmaken.

-   Bestellingen zijn bindend, bij  afzegging vraagt Excellence Parties Decorations binnen 2 weken 25%

    en binnen 1 week 50% verkoopprijs.

-   U kunt een bestelling plaatsen  per email, fax,  telefoon of persoonlijk bij ons in de winkel.

-   Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

 

Uitgiftedatum 2005